Πρόγραμμα Προπονήσεων (2018 - 2019)


Ημέρα έναρξης: Δευτέρα 03-09-2018

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17.00 - 18.00
B.2
 
17.00 - 18.00
A.2
(αρχάριοι 8 - 13)
17.00 - 18.00
Α.1
(αρχάριοι 5 - 7)
17.00 - 18.00
A.2
(αρχάριοι 8 - 13)
16.30 - 17.30
Α.1
(αρχάριοι 5 - 7)
18.00 - 19.00
Γ.1
18.00 - 19.00
B.1
18.00 - 19.00
Β.2
18.00 - 19.00
B.1
17.30 - 18.30
Β.2
19.00 - 20.00
Γ.2
19.00 - 20.00
Γ.2
19.00 - 20.00
Γ.1
19.00 - 20.00
Γ.2
18.30 - 19.30
Γ.1
20.00 - 21.00
Δ
20.00 - 21.00
Kuro Obi
 
20.00 - 21.00
Δ
20.00 - 21.00
Kuro Obi
 
19.30 - 20.30
Δ
21.00 - 22.00
Kuro Obi
 
21.00 - 22.00
Karate Functional Training
(όλες οι ζώνες)
21.00 - 22.00
Kuro Obi
 
21.00 - 22.00
Karate Functional Training
(όλες οι ζώνες)
20.30 - 21.30
Kuro Obi
 
       
21.30 - 22.30
Karate Functional Training
(όλες οι ζώνες)